Index of /pub/OpenBSD/patches/4.8/

Name DateSize
../ 18-Mar-2024 15:04-
alpha/ 01-Nov-2010 15:33-
amd64/ 01-Nov-2010 15:33-
armish/ 01-Nov-2010 15:33-
common/ 16-Feb-2011 21:32-
hp300/ 01-Nov-2010 15:33-
hppa/ 01-Nov-2010 15:33-
i386/ 01-Nov-2010 15:33-
landisk/ 01-Nov-2010 15:33-
luna88k/ 01-Nov-2010 15:33-
m68k/ 01-Nov-2010 15:33-
mac68k/ 01-Nov-2010 15:33-
macppc/ 01-Nov-2010 15:33-
mvme68k/ 01-Nov-2010 15:33-
mvme88k/ 01-Nov-2010 15:33-
ports/ 01-Nov-2010 15:33-
powerpc/ 01-Nov-2010 15:33-
sgi/ 01-Nov-2010 15:33-
socppc/ 01-Nov-2010 15:33-
sparc/ 01-Nov-2010 15:33-
sparc64/ 01-Nov-2010 15:33-
vax/ 01-Nov-2010 15:33-
zaurus/ 01-Nov-2010 15:33-